Privacybeleid

Privacybeleid
Laatst bijgewerkt op 06-feb-2023
Ingangsdatum 06-feb-2023

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Hotel Multatuli, Prins Hendrikkade 12, Noord-Holland 1012 TL,, Nederland (de), e-mail: reservations@multatulihotel.nl, telefoon: +310206274282 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website ( https://www.hotelmultatuli.nl ) gebruikt. (de “Dienst”). Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Indien u hiermee niet instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken.
Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid wordt 180 dagen na het plaatsen van het herziene beleid in de Dienst van kracht en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na dat tijdstip houdt in dat u het herziene Privacybeleid aanvaardt. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Informatie die wij verzamelen:
Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonlijke informatie over u:

Naam
E-mail
Mobiel

Hoe wij uw informatie gebruiken:
Wij gebruiken de informatie die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

Marketing/ Promotie
Bescherming van het terrein
Als wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen wij u om toestemming vragen en zullen wij uw gegevens alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor wij toestemming geven, tenzij wij wettelijk verplicht zijn anders te handelen.

Hoe wij uw informatie delen:
Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

Advertentie service
Analytics

Wij eisen dat deze derden de persoonsgegevens die wij aan hen doorgeven alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn doorgegeven en ze niet langer bewaren dan nodig is om dat doel te bereiken.
Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken voor het volgende: (1) om te voldoen aan de toepasselijke wet, regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Dienst de rechten van derden schendt. Als de Dienst of ons bedrijf wordt gefuseerd of overgenomen met een ander bedrijf, zullen uw gegevens een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Bewaring van uw informatie:
Wij bewaren uw persoonsgegevens bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun account hebben beëindigd of zolang wij deze nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie voor langere tijd moeten bewaren, zoals voor het bijhouden van gegevens/rapportage overeenkomstig de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals de handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die geen van beide u (direct of indirect) kunnen identificeren, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Uw rechten:
Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u recht hebben op toegang tot en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens beperken of er bezwaar tegen maken, ons vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, een recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op reservations@multatulihotel.nl. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken intrekt, hebt u mogelijk geen toegang tot of gebruik van de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

Cookies Etc:
Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze traceringstechnologieën, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

Veiligheid:
De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van de informatie die u aan ons doorgeeft niet garanderen of waarborgen en doet u dit op eigen risico.

Links van derden & gebruik van uw informatie:
Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst exploiteren die toegankelijk is via een link op de Dienst. Wij raden u sterk aan het privacybeleid te lezen van elke site die u bezoekt. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Grievance / Data Protection Officer:
Als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris in Hotel Multatuli, Prins Hendrikkade 12, e-mail: reservations@multatulihotel.nl. Wij zullen uw problemen aanpakken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.